Riaa trinn

DPR 2.0

Produksjonsperiode: 97
Antall produserte:
MC/MM
Vekt: 5kg inkl strømforsyning
Pris(1997): 14.500,-
Ekstern strømforsyning

 
Bilde
Datablad (pdf)

DPR 2.2

Produksjonsperiode: 98 – 04
Antall produserte:
MC/MM
Vekt: 5kg inkl strømforsyning
Pris(2004): 15.500,-
Ekstern strømforsyning

 
Bilde
Datablad (pdf)
Manual (pdf)
Test Lyd&Bilde (pdf)